Privacybeleid RLS Groep BV / Seneye.eu


Over ons privacybeleid

RLS Groep BV / Seneye.eu geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met alle informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten verzamelen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van RLS Groep BV / Seneye.eu. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 28/02/2023, bij publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over u door ons wordt verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens kunnen worden gedeeld met derden. We leggen je ook uit hoe we je gegevens opslaan, hoe we je gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten je hebt met betrekking tot de persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt.


Als u vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Over onze gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.E-mail en mailinglijsten


Brevo 


Wij maken gebruik van de e-maildiensten van Brevo, een derde partij die onze websites e-mail-traffic en eventuele nieuwsbrieven faciliteert. Alle bevestigingse-mails die u van onze website en webformulieren ontvangt, worden naar u verzonden vanaf de servers van Brevo. Brevo gebruikt uw naam en e-mailadres niet voor eigen doeleinden. Onderaan elke geautomatiseerde e-mail die vanaf onze website wordt verzonden, vindt u een link om u af te melden. Als u op deze link klikt, ontvangt u niet langer geautomatiseerde e-mails van onze website. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website sterk kan beïnvloeden. Je persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen, verzonden en vergrendeld door Brevo. Brevo gebruikt cookies en andere internettechnologieën die bijhouden of e-mails worden geopend en gelezen. Daarnaast verzamelt Brevo informatie over jou als ontvanger en de onderwerpen van deze e-mails met als doel de kwaliteit van hun service te verbeteren, deze gegevens worden 30 dagen bewaard. Brevo behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om hun diensten verder te verbeteren en, binnen deze context, te delen met derden.

Gmail


Voor onze reguliere zakelijke e-mail maken we gebruik van de e-maildiensten van Gmail. Deze partij heeft fitting technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies of corruptie van uw gegevens te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen onze e-mail-traffic confidentially.


Betalingsverwerkers


MultiSafepay


Voor het afsluiten en afhandelen van (een deel van) onze betalingen in onze webshop maken wij gebruik van de betaalprovider Multisafepay. Multisafepay verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens. Ook verwerken zij betaalgegevens zoals je bankrekeningnummer of creditcardnummer. Multisafepay heeft fitting technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Multisafepay behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke (geanonimiseerde) informatie te gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader te delen met derden. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op alle diensten van Multisafepay waarbij gebruik wordt gemaakt van derden. Multisafepay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de toepasselijke wettelijke grond is toegestaan.


Reviews


WebwinkelKeur


Wij gebruiken WebwinkelKeur om beoordelingen te verzamelen. Om een beoordeling achter te laten dient u uw e-mailadres, naam en woonplaats in te vullen. WebwinkelKeur deelt bepaalde gegevens met ons die nodig zijn om uw beoordeling te koppelen aan uw bestelling. Daarnaast publiceert WebwinkelKeur uw naam en woonplaats op haar eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om u te vragen uw recensie te verduidelijken, uit te werken of van commentaar te voorzien. In het geval van één van onze reviewverzoeken delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur, zij gebruiken deze gegevens enkel en alleen om u uit te nodigen een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft fitting technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens te gebruiken voor het aanbieden van haar diensten en deze te delen met derden, wij hebben WebwinkelKeur hiervoor toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op alle diensten van WebwinkelKeur waarbij gebruik wordt gemaakt van derden.


Vervoer en logistiek


PostNL


Als je bij ons een bestelling plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om je bestelling succesvol bij je te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Voor een succesvolle bezorging is het belangrijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens uitsluitend om de bezorgovereenkomst uit te voeren. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, delen zij deze gegevens met deze partijen.


Boekhouding


MoneyBird


Voor onze boekhouding en administratie maken wij gebruik van de diensten van MoneyBird. Wij delen uw naam, adres, woonplaatsgegevens en algemene gegevens met betrekking tot uw bestelling/aankoop. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van verkoopfacturen. Uw persoonlijke gegevens worden veilig verzonden en opgeslagen, MoneyBird heeft fitting technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onbevoegd gebruik. MoneyBird is

verplicht tot geheimhouding en zal uw gegevens dienovereenkomstig behandelen. MoneyBird gebruikt uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Externe verkoopkanalen


Bol.com


Een deel van onze verkopen verloopt via het platform van Bol.com. Wanneer u een bestelling plaatst bij Bol.com, deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze informatie om je bestelling verder af te handelen en af te ronden.

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of ongeoorloofd gebruik.


Doel van gegevensverwerking

Algemeen doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om u onze diensten aan te bieden. Dit betekent dat het doel van de verwerking van deze gegevens in direct verband staat met de opdracht of taak die u ons geeft. Wij gebruiken deze gegevens niet voor (geadresseerde) marketingdoeleinden. Als u gegevens met ons deelt en wij deze gegevens gebruiken om - niet op basis van een verzoek - op een later tijdstip contact met u op te nemen, zullen wij u eerst om expliciete toestemming vragen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, met een ander doel dan het vervullen van boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal verplicht tot geheimhouding op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben, een eed of wettelijke verplichting.

automatisch verzamelde gegevens

De informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt verwerkt met als enig doel u te voorzien van en/of onze diensten verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie.

Samenwerking bij fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kunnen we door de overheid worden verplicht om uw informatie te delen met het doel om mee te werken aan een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn we gedwongen om mee te werken en te assisteren, maar zullen we, op basis van wettelijke mogelijkheden, bezwaar maken.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantenprofiel onderhouden en bewaren totdat u ons kenbaar maakt dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Een dergelijk bericht fungeert ook als een verzoek om te worden vergeten. Dit betekent ook dat we uw gegevens niet langer dan twee jaar na uw laatste contact of transactie bewaren, tenzij er een wettelijke rechtvaardiging is om dit wel te doen. We zijn verplicht om facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren vanwege relevante administratieve verplichtingen, deze gegevens worden veilig bewaard zolang de relevante termijn voor deze verplichtingen nog niet is verstreken. Personeel heeft geen toegang meer tot uw klantenprofiel en eventuele documenten die zijn gemaakt vanwege uw opdracht of taak.


Uw rechten

Op basis van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten als het gaat om persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een uitleg van deze rechten en hoe u zich als betrokkene op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij facturen en kopieën van uw gegevens in principe alleen naar e-mailadressen die u aan ons kenbaar heeft gemaakt. Indien u deze gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen u dienovereenkomstig te identificeren. Wij houden een administratie bij van afgesloten verzoeken, in het geval van een verzoek om vergeten te worden houden wij een administratie bij van geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in fijnen die zijn gestructureerd in een machineleesbaar formaat op basis van gegevensclassificaties die wij binnen ons systeem gebruiken. U behoudt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens mishandelen of misbruiken.

Inzagerecht

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die op uw persoon betrekking hebben of herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek tot inzage richten aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt een reactie op

op uw verzoek binnen 30 dagen. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, een kopie van alle gegevens met daarbij een overzicht van verwerkers die deze gegevens beheren met vermelding van de categorieën waaronder wij deze gegevens opslaan.

Recht op rectificatie

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die op uw persoon betrekking hebben of herleidbaar zijn, te laten rectificeren. U kunt een verzoek tot een dergelijke aanpassing richten aan onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, een confirmatie dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot uw persoon te beperken. U kunt een verzoek tot een dergelijke beperking richten aan onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u, via het e-mailadres dat bij ons bekend is, een bevestiging dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt totdat u ervoor kiest om deze beperking ongedaan te maken.

Overdraagbaarheidsrecht

U behoudt te allen tijde het recht om te verzoeken dat de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot uw persoon, worden verwerkt door een derde partij naar keuze. U kunt een dergelijk verzoek sturen naar onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, uw (persoons)facturen of kopieën van gegevens die wij, of derden namens ons, hebben verwerkt. De kans is groot dat wij in een dergelijk geval onze diensten niet meer aan u kunnen leveren omdat wij de veiligheid van de eerdere gegevens niet meer kunnen garanderen.

Recht van bezwaar en andere rechten

U behoudt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, of namens ons door derden. In geval van een dergelijk bezwaar zullen wij de verwerking van uw gegevens onmiddellijk staken terwijl uw bezwaar wordt onderzocht en behandeld. In geval van een gerechtvaardigd bezwaar zullen wij alle facturen en/of kopieën van persoonsgegevens die wij, of derden namens ons, tot op dat moment hebben verwerkt retourneren en de verwerking daarna staken. U behoudt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of proficering. Wij verwerken uw gegevens op zodanige wijze dat dit recht niet van toepassing is. Mocht u van mening zijn dat dit recht wel van toepassing is, dan vragen wij u contact op te nemen met onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken.


Wijzigingen privacybeleid

We behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid aan te passen. Op deze pagina staat echter altijd de meest recente versie van ons privacybeleid. Mocht een nieuw privacybeleid gevolgen hebben voor de wijze waarop wij recentelijk verzamelde gegevens met betrekking tot uw persoon verwerken, dan stellen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Bedrijfsgegevens

RLS Groep BV / Seneye.eu


Bulkseweg 22 Kerkdriel Nederland T (085) 773-7729 info@Seneye.eu.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

G van Heumen